Arkiv

Her kan man få et historisk overblik over diverse begivenheder, der vedrører eller har været omtalt på hjemmesiden. Undtaget herfra er naturligvis de historiske data fra generalforsamlinger, regnskaber og meddelelserne. Disse findes under afsnittet Demokrati.


7. februar 2020

Meddelelse nr. 216 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Meddelelse 216
i Word-format (22 Kb)

Som det fremgår af Meddelelse 216, så afholdes den årlige, ordinære generalforsamling:
- Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19,00 i Marie Kruses Skoles Kantine, Stavnsholtvej 31

Som det også fremgår, så søger bestyrelsen en ny kasserer, da den nuværende kasserer netop er fraflyttet Furesølund.
Som kasserer i bestyrelsen for Grundejerforeningen Furesølund skal man varetage følgende opgaver, som man for tiden honorerers med 8.000 kr. p.a.
- Udsende opkrævninger af kontingent via medlemssystemet ForeningLet og håndtere indbetalinger og nogle få rykkere
- Betale regninger, bogføre 150-175 posteringer om året og hjælpe sekretæren med restancer ifm ejerskifte
- Udarbejde årsregnskab og budgetforslag inden generalforsamling sammen med revisor i Værløse. Redegøre for regnskab og budget under generalforsamling
- Dertil kommer almindeligt bestyrelsesarbejde med 5-7 årlige møder og have særligt ansvarsområde, fx legepladserne
Hvis det har interesse, eller hvis der er yderligere eller uddybende spørgsmål, så ret henvendelse til sekretæren. Bestyrelsen vil meget gerne høre fra eventuelle kandidater inden generalforsamlingen.


18. januar 2020

Meddelelse nr. 215 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Meddelelse 215
i Word-format (22 Kb)


10. november 2019

Første etape af renoveringen af Maglehøjstien er færdig og stien er klar til brug. Vi har fældet træer på småbørnslegepladsen, og planter senere nye. Der er også træer/bukse på vej langs Furesøstien, ligesom der kommer nye vejnummerskilte op. En gartner vil fire gange i sæsonen fjerne ukrudt fra legepladserne. Apropos legepladser, så leder vi efter en frivillig, der hver anden eller tredje uge vil skifte skraldeposen på Balancelegepladsen. Til sidst to gamle kendinge: Parkér hensigtsmæssigt på stam- og stikveje og husk at skifte pæren i lamperne på garagen.
Hvis du vil vide mere, kan du kaste dig over den lange version herunder...

Meddelelse nr. 214 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Meddelelse 214
i Word-format (22 Kb)


13. oktober 2019

Sti-renoveringen påbegyndes
Efter mange års opsparing, debat og den endelige beslutning på generalforsamlingen i 2018 er vi nu klar til at begynde renoveringen af de to gennemgående stier - et projekt til 2,4 millioner kroner.

Mandag 14. oktober begynder første etape, nemlig den østlige ende af Maglehøjstien. Fortov, rendesten og regnvejrsriste skal udskiftes til den lyse 'majsbelægning', der blev vedtaget på generalforsamlingen 26. februar 2018. Renoveringen betyder også, at vi slipper af med problemet med ukrudt.

Samtidig opsætter vi en ny og forbedret stibelysning på strækningen. Lamperne kommer på master, så lyset rammer stien og ikke kædehusene langs stien, samtidig med at der næsten ikke vil være sorte huller på stien.

Renoveringen forventes at vare tre-fire uger. I den periode vil fortovet og en lille del af cykelstien være spærret af. De to østlige stikveje på Maglehøj (2-48) vil ikke have adgang til og fra stien. Men det meste af cykelstien (den asfalterede del) vil forblive urørt og kan benyttes under arbejdets udførelse med adgang fra Langager Allé og Furesøstien.

På nedenstående skitse ses det omtalte område, samt hvor der i perioden skal opstilles containere og materialer.

Resten af stierne bliver renoveret efterhånden, som vi har råd. Vi håber på, at det kan ske i 2020.

Vi glæder os til at se det færdige resultat. Vi forventer naturligvis, at alle giver håndværkerne den fornødne plads til at udføre arbejdet, selvom byggerodet betyder en lidt længere cykeltur om morgenen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til processen, så ret dem venligst til vores sekretær, og ikke til de mennesker, der udfører arbejdet.

Stirenovering etape 1


Meddelelse nr. 213 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Meddelelse 213
i Word-format (1.245 Kb)23. juli 2019

Meddelelse nr. 212 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Meddelelse
i Word-format (21 Kb)10. juli 2019

Flækket træ

Som det fremgik af meddelelse 211, så vil det flækkede rubinia-træ, som står ved pétanque-banerne, blive fjernet. Det sker torsdag eller fredag i denne uge (11-12/7).
Som det fremgår af rapporten, som også kan ses her på siden, så er det desværre nødvendigt:
"Beskadigelserne er så omfattende, at træet ikke kan genopbygge dens oprindelige kroneform.
Der må forventes nedfald af døde grene indenfor en kort årrække, samt at træet kan flække helt og styrte til jorden, hvornår det skulle være."


17. juni 2019

Meddelelse nr. 211 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Meddelelse
i Word-format (239 Kb)


Bestyrelsen har af en uvildig ekspert fået udarbejdet en rapport over flere af de store træer i vores område. Dels over deres tilstand og dels nogle anbefalinger til handleplan, som vi langt hen ad vejen vil følge. Se flere detaljer i de kommende meddelelser. Vær opmærksom på, at den omtalte vandgran ved Kielshøj 1 måske/måske ikke står på privat grund...
Den kan hentes i PDF-format her:

PDF Download
Referat
i PDF-format (8.914 Kb)23. marts 2019

Referatet fra årets ordinære generalforsamling kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamlinger".
Det kan også hentes i PDF-format her:

PDF Download
Referat
i PDF-format (219 Kb)


Meddelelse nr. 210 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Meddelelse
i Word-format (22 Kb)12. marts 2019

Resultatet af årets generalforsamling 2019 blev i kort form:
- Forslag 1 (Grønne tage) blev nedstemt
- Kontingentet forblev uændret 4.000 kr.
- Rykkergebyret fastholdes
- Kasserer Aske Olsson, K-34 blev genvalgt
- Bestyrelsesmedlem Jørgen Petersen, T-1 blev genvalgt
- Bestyrelsesmedlem Ole Wejse Svarrer, K-24 blev genvalgt
- Helle Hjort, K-16 blev genvalgt som suppleant, og Knud Bendixen, M-10 meldte sig som 2. suppleant
- Alle øvrige poster blev genvalgt jævnfør dagsordenen
Referatet vil blive rundsendt, så snart det foreligger.
Formandens beretning kan ses under "Demokrati / Generalforsamling".


3. marts 2019

Der er indkommet et enkelt forslag til årets ordinære generalforsamling, og det er nu lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".

Forslaget lyder:
Vi vil i Furesølund tillade grønt tag på hoved-huset. Opbygget som:
- Lav regnvands opmagasinering model
- Sedum / stenurt. I grønne nuancer
- Lues / vedligeholdelse 1 gang årligt
- Genplantes med grøn Sedum / stenurt hvis nødvendigt


En mere uddybende præsentation af forslaget kan ses her.23. februar 2019

Dagsorden til generalforsamlingen 12. marts 2019 kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamlinger".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Indkaldelse
i Word-format (35 Kb)


Regnskab for 2018 og budgetforslag for 2019 er lagt ind under "Demokrati / Regnskaber".
Det kan også hentes i PDF-format her:

PDF Download
Regnskab
i PDF-format (2,3 Mb)27. januar 2019

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling 8. januar 2019 kan nu ses under "Demokrati / Ekstraordinære Generalforsamlinger".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Referat
i Word-format (114 Kb)


Meddelelse nr. 209 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Den kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Meddelelse
i Word-format (24 Kb)


Som det fremgår af Meddelelse 209, så afholdes den årlige, ordinære generalforsamling:
- Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19,00 i Marie Kruses Skoles Kantine, Stavnsholtvej 31


8. januar 2019

Resultatet af den 2. ekstraordinære generalforsamling 8. januar 2019 blev i kort form:
- Alle punkter blev vedtaget med de fornødne 2/3-dels flertal.
Bestyrelsen vil nu indlede processen med at få skrevet de vedtagne regler ind i enten deklarationen, lokalplanen eller som lokale retningslinier - afhængig af hvad kommunen og lovgivningen tillader. Men indtil det sker, er det de hidtidige regler der fortsat gælder.


30. december 2018

Meddelelse nr. 208 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".

Referatet fra den ekatraordinære generalforsamling 18. december 2018 kan nu ses under "Demokrati / Ekstraordinære Generalforsamlinger".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Referat
i Word-format (100 Kb)


Forslagene til ændringer af Vedtægter og Deklaration d. 8. januar 2019 kan nu hentes ned her:

Word Download
Forslag
i Word-format (38 Kb)18. december 2018

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling 18. december 2018 blev i kort form:

 1. Diverse faktuelle korrektioner i Vedtægter og Deklaration - Vedtaget
 2. Nødvendige ændringer i Vedtægter for at kunne anvende elektronisk kommunikation - Vedtaget
 3. Deklaration §2 – Tagsten, nyt afsnit - Vedtaget
 4. Deklaration §2 – Mursten, nyt afsnit - Vedtaget
 5. Deklaration §2 – Facade-plader, nyt afsnit - Vedtaget: a, b og c
 6. Deklaration §2 – Træ-facader, nyt afsnit - Vedtaget: a. Forkastet: b og X
 7. Deklaration §2 – Balkon og rækværk, nyt afsnit - Vedtaget: a, b og c
 8. Deklaration §2 – Hoveddør, nyt afsnit - Vedtaget: alt. 8A
 9. Deklaration §2 – Vinduer, nyt afsnit - Vedtaget: a, c, d, e og f. Forkastet: b og X
 10. Deklaration §2 – Fortrappe, nyt afsnit - Vedtaget: a, b og c
 11. Deklaration §2 – Plantekasser, nyt afsnit - Vedtaget
 12. Deklaration §2 – Tagrender, nyt afsnit - Vedtaget
 13. Deklaration §2 – Carport/garage, nyt afsnit - Vedtaget: a og b. Forkastet: X
 14. Deklaration §3 – Fortove, præciseringer/tilføjelser - Vedtaget: a og b
 15. Deklaration §4 – Parkering, præciseringer/tilføjelser - Vedtaget: a, b, c og d
 16. Deklaration §5 – Hæk og hegn, nyt afsnit - Vedtaget: a, b, c og d
Alle de vedtagne forslag går dermed videre til den afgørende afstemning på den næste ekstraordinære generalforsamling 8. januar 2019.


10. december 2018

Meddelelse nr. 207 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


9. december 2018

Forslagene til ændringer af Vedtægter og Deklaration d. 18. december 2018 kan nu hentes ned her:

Word Download
Forslag
i Word-format (41 Kb)


6. december 2018

Tilmelding til kommunikation via mail
Sådan tilmelder du dig: Husstanden opretter én (og kun én) profil med som minimum navn, adresse og én primær mailadresse. Man kan efter eget valg oplyse flere navne, mailadresser og mobilnumre. Alle mailadresser modtager al information – dog bliver kontingentopkrævningen kun sendt til den primære mailadresse. Det er grundejernes eget ansvar, at den eller de angivne mailadresser er korrekte. Du skal ved tilmeldingen give samtykke til, at Furesølund må opbevare dine data.

Læs venligst vejledningen i linket grundigt. Den skulle gerne give svar på de fleste spørgsmål. Hvis du af principielle årsager ikke vil afgive dine oplysninger, skal du selv opsøge informationerne på foreningens hjemmeside. Henvend dig venligst til Ole Wejse Svarrer på på 2071 6465 eller wejse@ows.dk, hvis du ikke ønsker at oprette en profil.
Tilmeldingslink: https://2870.foreninglet.dk/memberportal/frontpage


24. november 2018

Meddelelse nr. 206 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


Bestyrelsen indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Furesølund

tirsdag den 18. december 2018 kl. 19:30 i kantinen, Marie Kruses Skole, Stavnsholtvej 31

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Ændring af Vedtægter og Deklaration

Jf. vedtægternes § 12 kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret og at beslutningen derhos vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling.

Derfor indkaldes der hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Furesølund

tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19:30 i kantinen, Marie Kruses Skole, Stavnsholtvej 31

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Endelig vedtagelse af ændringer af Vedtægter og Deklaration

Forslagene til ændringer af Vedtægter og Deklaration vil blive omdelt og kan desuden ses på www.furesoelund.dk
Denne indkaldelse vil blive vist på www.furesoelund.dk samt i Furesø Avis.

Word Download
Foreløbige forslag v.1
i Word-format (31 Kb)


11. juni 2018

Meddelelse nr. 204 og 205 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


23. april 2018

Asfaltarbejde

De østlige ender af stamvejene Maglehøj (1-17) og Kielshøj (1-23) får ny asfaltbelægning onsdag d. 25. april fra kl. 07:00 til ud på aftenen.
Det er vigtigt, at der ikke parkeres biler på de to veje den dag, og at alle, der skal bruge bilen i løbet af dagen, kører den ud på Langager Allé inden kl. 7 om morgenen.
Dette gælder naturligvis også de der bor på stikvejene Maglehøj 2-50 og Kielshøj 2-66. Alle berørte beboere skulle have modtaget en seddel om dette mandag d. 23. april.


28. marts 2018

Referatet fra årets ordinære generalforsamling kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamlinger".


24. marts 2018

Årskontingent til grundejerforeningen for 2018
Kontingentet for 2018, der på generalforsamlingen blev fastsat til 4.000 kroner, forfalder 1. april 2018 med seneste rettidige indbetaling 10. april 2018.
Beløbet skal indsættes på foreningens konto i Danske Bank.
Registreringsnr.: 3167 – Kontonr.: 4752168717
Som reference/meddelelse/”Tekst på modtagers kontoudskrift:” skal angives husets adresse (f.eks. Tornehøj 160). Dette er vigtigt, da vi ellers ikke kan registrere betalingen.
Bemærk, at det ikke længere er muligt at aflevere kontanter i bankens lokale filial, og at kassereren heller ikke tager imod kontanter. Lav en bankoverførsel.
Man kan heller ikke længere indbetale penge via posthuset i Kvickly på Farum Bytorv.
Restancegebyret blev fastsat til 250 kroner, og vil blive opkrævet ved for sen indbetaling.26. februar 2018

Resultatet af årets generalforsamling 2018 blev i kort form:
- Forslag 1 (stibelægning) Alternativ C "Majs" blev vedtaget
- Forslag 2 (præciseringer) blev vedtaget
- Forslag 3 (lys i alle carporte) blev trukket, da bestyrelsen tilbød at se på belysning generelt
- Forslag 4 (børnelegeplads) blev trukket, da bestyrelsen i beretningen havde fortalt om dialogmøde om legepladsen
- Forslag 5 (e-mails) blev trukket, da bestyrelsen allerede arbejder på en tilsvarende løsning
- Forslag 6 (generelle belysningsforhold) blev trukket, da bestyrelsen tilbød at se på belysning generelt
- Forslag 7 (lavere kontingent) blev nedstemt
- Kontingentet forblev uændret 4.000 kr.
- Rykkergebyret fastholdes
- Bestyrelsesformand Jesper Andersen blev genvalgt
- Bestyrelsesmedlem Andy Roland Hansen havde valgt at trække sig, og Karim Chéhadé K-172 blev valgt uden modkandidat
- Helle Hjort blev genvalgt som suppleant, og Elsebet Lassen K-162 meldte sig som 2. suppleant
- Alle øvrige poster blev genvalgt jævnfør dagsordenen
Referatet vil blive rundsendt, så snart det foreligger.
Formandens beretning kan ses under "Demokrati / Generalforsamling".


17. februar 2018

Alle de indkomne forslag til årets ordinære generalforsamling er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".
Regnskab for 2017 og budgetforslag for 2018 er lagt ind under "Demokrati / Regnskaber".


2. februar 2018

Årets generalforsamling afholdes mandag den 26. februar 2018 kl. 19:30 i Marie Kruses Skoles kantine, Stavnsholtvej 31.
Indkaldelsen til årets generalforsamling er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".
Meddelelse nr. 203 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


3. december 2017

Meddelelse nr. 201 og 202 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


19. juli 2017

Meddelelse nr. 200 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Bemærk det vedlagte spørgeskema, som meget gerne må udfyldes og afleveres til sekretæren senest 20. august.


30. april 2017

Meddelelse nr. 199 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Bemærk især afsnittet om Workshop den 9. maj på legepladsen ved Kielshøj 102.


7. april 2017

Den nye balance-legeplads åbnes officielt lørdag d. 8. april kl. 14:00.
Man kan fortsat nå at tilmelde sig hos Ulla Kjær, M-134


28. marts 2017

Referatet fra årets ordinære generalforsamling kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamlinger".

Meddelelse nr. 198 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


23. marts 2017

Info fra bestyrelsen: Den østlige ende af Kielshøj får fredag (24/3) og lørdag (25/3) jorden fræset, revet og lagt græs. Så undgå at parkere på stamvejen de to dage.
Mandag eftermiddag (27/3) skulle turen så komme til den vestlige ende af Kielshøj, hvor man ifølge planen vil begynde at trække planterne op af jorden. Her bør man også undgå at parkere på stamvejen indtil arbejdet er færdigt, da de skal kunne komme til med et par store lastbiler.


28. februar 2017

Resultatet af årets generalforsamling 2017 blev i kort form:
- Forslag 1 (petanque) blev vedtaget - med den ændring, at bestyrelsen fastlægger placeringen
- Forslag 2 (boldbur) blev nedstemt
- Forslag 3 (Pur på Kielshøj) blev trukket, da bestyrelsen i beretningen fortalte, at purret fjernes i foråret 2017
- Kontingentet forblev uændret 4.000 kr.
- Rykkergebyret fastholdes
- Kassereren Sven Schnedler-Sørensen havde valgt at trække sig, og Aske Olsson fra bestyrelsen blev valgt som ny kasserer
- Jørgen Petersen blev genvalgt og Ole Wejse Svarrer blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem uden modkandidater
- Helle Hjort blev genvalgt som suppleant, og Karim Chehade meldte sig som 2. suppleant
- Alle øvrige poster blev genvalgt jævnfør dagsordenen
Referatet vil blive rundsendt, så snart det foreligger.
Formandens beretning kan ses under "Demokrati / Generalforsamling".


18. februar 2017

Regnskab for 2016 og budgetforslag for 2017 er lagt ind under "Demokrati / Regnskaber".

Alle de indkomne forslag til årets ordinære generalforsamling er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".


1. februar 2017

Årets generalforsamling afholdes mandag den 27. februar 2017 kl. 19:30 i Marie Kruses Skoles kantine, Stavnsholtvej 31.

Indkaldelsen til årets generalforsamling er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".

Hermed en invitation til Varmens Dag 2017 hos Farum Fjernvarme, der holder Åbent Hus søndag d. 5. februar 2017 kl. 11-15.

Varmens Dag 2017


22. januar 2017

Meddelelse nr. 197 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


14. juni 2016

Træ fældes på Tornehøj 2016

Blot til information, så har bestyrelsen i dag (14/6-2016) fået et træ fældet, som stod oppe for enden af Tornehøj.
Det var et stort og flot træ, men desværre stod det på en meget smal strimmel jord mellem to asfalterede arealer, som dets rødder var i færd med at brække op.
Vi har i samråd med en gartner besluttet, at da det ikke var muligt at beskære rødderne uden at træet ville dø eller vælte, så var det på tide at få det fjernet.
Der er også grænser for, hvor mange store træer vi kan have i vores område, og heldigvis står der et tilsvarende træ mere på det samme lille areal, som vi ikke påtænker at fjerne foreløbig.


1. april 2016

Referatet fra årets ordinære generalforsamling kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamlinger".

Meddelelse nr. 195 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


5. marts 2016

Resultatet af årets generalforsamling blev i komprimeret form, at alle indkomne forslag omhandlende områdets forskønnelse blev erstattet af et kompromisforslag, som blev vedtaget med stort flertal.
Alle øvrige forslag blev nedstemt. Alle der var på valg blev genvalgt uden modkandidater, og kontingentet for 2016 blev fastsat til 4.000 kr. og restancegebyret forblev 250 kr.
Referatet indeholdende detaljerne om det vedtagne kompromisforslag forventes rundsendt inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsens beretning for 2015-2016 kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamlinger".


20. februar 2016

BEMÆRK NYT LOKALE: Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 29. februar 2016 i KANTINEN på Marie Kruses Skole.

Dagsorden og forslag er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".
BEMÆRK! Der var en fejl i den rundsendte version. Både revisor og revisorsuppleant var ved en fejl anført som samme person. Revisor er Per Aunsbjerg Nielsen. Det er rettet her på nettet.

Regnskab for 2015 og budgetforslag for 2016 er lagt ind under "Demokrati / Regnskaber".

Alle de indkomne forslag til årets ordinære generalforsamling er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger", og 21. februar bliver de omdelt til alle husstande i Furesølund.
For en del af forslagene gælder det, at det oprindelige forslag med uddybende beskrivelse og argumenter kan åbnes og læses i sin helhed.
Hvis der ikke er et link, er det fordi hele forslaget allerede er vist.


7. februar 2016

Hermed den officielle Dagsorden for Ekstraordinær generalforsamling 8. februar 2016, der som tidligere nævnt alene indeholder Forskønnelsesudvalgets plan og økonomien for "Det Nye Furesølund".

Hermed Indkaldelse til generalforsamling 2016, der som tidligere nævnt afholdes 29. februar. Indkaldelsen er desuden blevet omdelt til alle husstande i Furesølund.


31. januar 2016

Hermed FFU's 2 Forslag til den ekstraordinære generalforsamling 2016. Forslagene er desuden blevet omdelt til alle husstande i Furesølund.

Bestyrelsen indkalder - på Forskønnelsesudvalgets vegne - til ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar 2016 kl. 19:30 i Marie Kruses Skoles Science-auditorium.
De eneste punkter på dagsordenen er Forskønnelsesudvalgets plan og økonomien for "Det Nye Furesølund".


1. januar 2016

Forskønnelsesudvalget inviterer til info-møde om planen "Det Nye Furesølund" onsdag d. 13. januar 2016 kl. 19:00 i Science-bygningen på Marie Kruses Skole. Invitation er omdelt.
Bestyrelsen indkalder - på Forskønnelsesudvalgets vegne - til ekstraordinær generalforsamling d. 8. februar 2016. Eneste punkt på dagsordenen er Forskønnelsesudvalgets plan og økonomien for "Det Nye Furesølund".


2. december 2015

Næste ordinære generalforsamling afholdes mandag den 29. februar 2016


22. november 2015

Meddelelse nr. 193 og 194 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


22. marts 2015

Referatet fra årets generalforsamling er nu lagt ind under "Demokrati / Generalforsamling".
Meddelelse nr. 192 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Kontingentindbetaling for året 2015:
Kontingentet blev på årets generalforsamling fastsat til 3.000 kroner, som skal indbetales på konto 3167-4752168717 (Danske Bank) senest den 1. april 2015 - med sidste rettidige indbetaling den 10. april 2015. Bemærk at det ikke længere er muligt at aflevere kontanter i bankens lokale filial, og at kassereren heller ikke tager imod kontanter. Lav en bankoverførsel.


2. marts 2015

Resultatet af årets generalforsamling 2015 blev i kort form:
- Alle tre forslag blev vedtaget.
- Kontingentet bliver dermed på 3.000 kr.
- Rykkergebyret fastholdes.
- Alle blev genvalgt jævnfør dagsordenen.
- Helle Hjort, K-16, blev valgt som 2. suppleant.
Referatet vil blive rundsendt, så snart det foreligger.
Formandens beretning kan ses under "Demokrati / Generalforsamling".
Budgettet for 2015 er blevet tilrettet under "Demokrati / Regnskaber"


1. marts 2015

Hermed invitationen til fremlæggelsen af Helhedsplanen umiddelbart før generalforsamlingen 2015, samt folderen med selve Helhedsplanen, som vil blive uddelt ved præsentationen.

Invitation til Helhedsplanen 2015 Folder med selve Helhedsplanen 2015


22. februar 2015

De rettidigt indkomne forslag til årets generalsforsamling er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".
Regnskabet for sidste år samt forslag til dette års budget er lagt ind under "Demokrati / Regnskaber".
Meddelelse nr. 191 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


8. februar 2015

Indkaldelsen til årets generalforsamling er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".


22. november 2014

Meddelelse nr. 190 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


2. september 2014

Meddelelse nr. 189 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


12. maj 2014

Meddelelse nr. 188 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


24. april 2014

Referatet fra årets generalforsamling er nu lagt ind under "Demokrati / Generalforsamling".


20. marts 2014

Kontingentindbetaling for året 2014:
Kontingentet blev på årets generalforsamling fastsat til uændrede 2.500 kroner, som skal indbetales på konto 0283-4752168717 (Danske Bank) senest den 1. april 2014 - med sidste rettidige indbetaling den 10. april 2014.
Bemærk at det ikke længere er muligt at aflevere kontanter i bankens lokale filial, og at kassereren heller ikke tager imod kontanter. Lav en bankoverførsel.


4. marts 2014

Resultatet af årets generalforsamling 2014 blev i kort form:
- Kontingent og rykkergebyr fastholdes.
- Forslag 1 blev vedtaget.
- Forslag 2 blev nedstemt.
- Forslag 3 blev vedtaget, men udgifterne skal dækkes af foreningens frie midler.
- Alle blev genvalgt jævnfør dagsordenen.
Referatet vil blive rundsendt, så snart det foreligger.
Formandens beretning kan ses under "Demokrati / Generalforsamling".


23. februar 2014

De rettidigt indkomne forslag til årets generalsforsamling er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".


6. februar 2014

Indkaldelsen til årets generalforsamling er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".
Regnskabet for sidste år samt forslag til dette års budget er lagt ind under "Demokrati / Regnskaber".
Meddelelse nr. 187 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


28. januar 2014

GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægternes §9 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Furesølund.
Mandag d. 3. marts 2014 kl. 19.30 i Marie Kruses Skoles Scienceauditorie, Stavnsholtvej 31.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen d. 27. februar 1991, har de grundejere der ønsker det, mulighed for at gennemse bilag til regnskabet for året 2013.
Gennemsyn kan finde sted tirsdag den 18. februar kl. 19:00-20:00 hos kasserer Sven Schnedler Sørensen, Tornehøj 6.
Senest mandag d. 10. februar omdeles dagsordenen, og den vil også blive vist her under "Demokrati / Generalforsamling".
Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være afleveret til sekretæren (gerne via mail) senest 13. februar 2014.

Furesø Kommune opfordrer vores beboere til at blive miljø- og klimaambassadører.
Der afholdes opstarts- og informationsmøde torsdag den 6. februar kl. 19-20.30 i Galaksen, Bymidten 48 i Værløse.
Se invitationen.


2. september 2013

Meddelelse nr. 186 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


8. juni 2013

10. juni genoptager gartneren arbejdet med at rydde purret på Tornehøj. Herefter vil der blive sået græs, indtil området reetableres med pur. Beboerne har dog mulighed for at stille forslag til næste års generalforsamling, hvis de ønsker en anden løsning end pur.


10. maj 2013

Meddelelse nr. 184 og 185 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


6. maj 2013

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen er nu blevet opdateret under "Demokrati / Bestyrelsen".
Referatet fra årets generalforsamling er nu lagt ind under "Demokrati / Generalforsamling".


4. marts 2013

Resultatet af årets generalforsamling 2013 blev i kort form:
- Kontingent og rykkergebyr fastholdes.
- Forslag 1 blev nedstemt og forslag 2 blev trukket tilbage.
- Aske, K-34 blev valgt som nyt medlem i bestyrelsen.
- Ole, K-24 blev valgt som ny - og eneste - suppleant til bestyrelsen.
- Alle andre blev valgt/genvalgt jævnfør dagsordenen.
Referatet vil blive rundsendt, så snart det foreligger.
Formandens beretning kan ses under "Demokrati / Generalforsamling".


24. februar 2013

Indkaldelse til årets generalforsamling samt indkomne forslag er lagt ind under "Demokrati / Generalforsamlinger".
Årets resultat samt bestyrelsens forslag til næste års budget er lagt ind under "Demokrati / Regnskaber".


31. december 2012

Meddelelse nr. 183 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


13. oktober 2012

Referaterne fra de ekstraordinære generalforsamlinger er langt om længe lagt i et nyoprettet afsnit under "Demokrati / Ekstraordinære Generalforsamlinger".

Desuden er de vedtagne ændringer lagt ind under "Paragraffer / Vedtægter".


16. juni 2012

Meddelelse nr. 180, 181 og 182 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Den i Meddelelse 182 omtalte skrivelse er vist herunder:

Omdelt skriv om dræn 15-06-2012


14. juni 2012

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling 11. juni 2012

54 grundejere/fuldmagter var repræsenteret, hvilket ifølge vedtægterne betød, at de 13 forslag hver skulle have mindst 36 stemmer, for at gå videre til næste ekstraordinære general-forsamling, som finder sted mandag 18. juni 2012 kl. 19:30 i Teatersalen, Kulturhuset (jævnfør tidligere udsendt indkaldelse).

Forslag 2 og 4, som omhandler drænrør og ens kontingent for alle, fik kun lige akkurat det nødvendige flertal, nemlig henholdsvis 38 og 40 stemmer.

De øvrige 11 forslag blev alle vedtaget med komfortable flertal.

Så alle 13 forslag går videre til den næste afstemning, hvor der ifølge § 12 i vedtægterne igen skal opnås mindst 2/3 flertal for hvert enkelt forslag, for at de kan blive endeligt vedtaget.

Referat udsendes når begge de ekstraordinære generalforsamlinger er blevet afholdt


18. maj 2012

Bestyrelsen indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Furesølund

mandag den 11. juni 2012 kl. 19:30 i Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Vedtagelse af vedtægtsændringer

Jf. vedtægternes § 12 kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret og at beslutningen derhos vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling.

Derfor indkaldes der hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Furesølund

mandag den 18. juni 2012 Kl. 19.30 i Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3.

Forslagene til vedtægtsændringerne vil blive omdelt og kan desuden ses på www.furesoelund.dk
Denne indkaldelse vil blive vist på www.furesoelund.dk samt i Furesø Avis.

Word Download
forslagene i
Word-format


7. marts 2012

Resultatet af generalforsamlingen blev i meget korte træk:
- Det indkomne forslag blev nedstemt
- Bestyrelsens forslag til kontingent og rykkergebyr blev vedtaget
- Anders Vidstrup, K-50, blev valgt til den ledige post i bestyrelsen
- Alle, der modtog genvalg, blev genvalgt.
Formandens beretning kan ses under "demokrati / Generalforsamling". Referatet kommer senere...


2. marts 2012

Det første eksempel på hvordan vi kan drage fordel af hinandens erfaringer er lagt ind under "Håndværk / Råd og vink". Det drejer sig om en vejledning i at sætte en postkasse op forsænket i carportens væg.
Meddelelse nr. 179 med dokumentation for drænrørenes ejerskab og vedligeholdelsespligt er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Regnskab og balance for 2011 samt budget for 2012 er lagt ind under "Demokrati / Regnskaber".


26. februar 2012

Der er indleveret et enkelt forslag til årets generalforsamling. Læs det under "Demokrati / Generalforsamling".


21. februar 2012

Korrespondance med advokat i 2001/2002 om påtaleret samt ejerskab af kloaker, riste og drænrør kan ses under "Paragraffer / Advokat-skrivelse"


5. februar 2012

Generalforsamlingen afholdes mandag den 5. marts 2012 kl. 19:30 i Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3.
Den omdelte dagsorden til generalforsamlingen kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamling".


8. december 2011

Meddelelse nr. 178 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


Postkasse-placring for rækkehuse

Billedet viser PostDanmarks anbefalede placering af postkasser for rækkehuse.


30. november 2011

Meddelelse nr. 177 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


9. juli 2011

Meddelelse nr. 176 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


29. marts 2011

Referatet fra generalforsamlingen kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamling".
Bestyrelsens nye medlem kan nu ses under "Demokrati / Bestyrelse".


20. februar 2011

Under menupunktet "Demokrati" kan man se indkaldelsen med dagsorden og forslag samt regnskab og budget.


5. september 2010

Meddelelse nr. 174 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


23. marts 2010

Referatet fra generalforsamlingen kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamling".
Bestyrelsens nye suppleant kan nu ses under "Demokrati / Bestyrelse".
Meddelelse nr. 173 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


24. februar 2010

Regnskabet for 2009 samt budgettet for 2010 er nu lagt ud under menupunktet "Demokrati / Regnskaber".


17. februar 2010

Den omdelte dagsorden til generalforsamlingen kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamling".
Meddelelse nr. 172 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


4. juli 2009

Meddelelse nr. 171 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


20. juni 2009

Legeplads T1 Legeplads K6

På legepladsen ved Tornehøj 1 er der opstillet nye natur-legeredskaber. Og på legepladsen ved Kielshøj 6 er den gamle rutsjebane erstattet af et nyt tårn med en mellemlang rutsjebane, som tidligere har stået ved Tornehøj 1, samt en helt ny lang rutsjebane.


5. maj 2009

Bestyrelsens nye sekretær kan nu ses under "Demokrati / Bestyrelse".
Referatet fra generalforsamlingen kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamling".


29. marts 2009

Meddelelse nr. 170 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


8. februar 2009

Den omdelte dagsorden til generalforsamlingen kan nu ses under "Demokrati / Generalforsamling".
Regnskabet for 2008 samt budgettet for 2009 er nu lagt ud under menupunktet "Demokrati / Regnskaber".
Meddelelse nr. 169 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".

Interesserede kan her se en PDF-fil med Revisors påtegning 2008.

GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægternes §9 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Furesølund.
Mandag d. 2. marts 2009 kl. 19.30 i Kulturhusets Teatersal.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
I lighed med tidligere år behandles indkomne forslag før budget og kontingent.
I henhold til vedtagelse på generalforsamlingen d. 27. februar 1991, har de grundejere der ønsker det, mulighed for at gennemse bilag til regnskabet for året 2008.
Gennemsyn kan finde sted onsdag d. 18.2.2008 kl. 19-20 hos kassereren Gunnar Sallov, Maglehøj 180.

Senest mandag d. 9. februar omdeles dagsordenen, og den vil også blive vist her under "Demokrati / Generalforsamling".


8. juli 2008

Meddelelse nr. 168 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Samme sted og med nogen forsinkelse er meddelelse nr. 167 også lagt.
Og endelig er referatet fra Generalforsamlingen d. 25 februar 2008 nu lagt ud under menupunktet "Demokrati".


11. februar 2008

Generalforsamling afholdes mandag d. 25 februar 2008 kl. 19:30 i Teatersalen i Kulturhuset.
Under menupunktet "Demokrati" kan man se indkaldelsen med dagsorden samt seneste regnskab og budget.


28. december 2007

Meddelelse nr. 166 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


18. oktober 2007

Meddelelse nr. 165 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


29. marts 2007

Referatet fra Generalforsamlingen d. 19 marts 2007 står nu at læse under menupunktet "Demokrati". Her kan man ligeledes se bestyrelsens nye sammensætning samt det godkendte regnskab og budget.

Meddelelse nr. 164 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


2. december 2006

1. december 2006 fraflytter grundejerforeningens bestyrelsesformanden, Mads Ventzel, området, og udtræder derfor af bestyrelsen. Den nuværende næstformand, Jesper Andersen, overtager formandsposten frem til næste generalforsamling.


9. august 2006

Fliser 15x30cm kan afhentes gratis på Maglehøj. Ring til Ketty Birch på 44959312.

Der udføres asfaltarbejde på Tornehøj vest for Langager Allé.
Forberedende arbejde (brønde m.v.):
I perioden 26/06-2006 til 30/06-2006
Asfaltarbejdet:
I perioden 03/07-2006 til 07/07-2006
Der arbejdes dagligt fra kl. 07:00 til ca. kl. 16:00
Asfaltudlægningen udføres i følgende rækkefølge:
1. Sidearealer foran garager
2. Stamvejen
I nævnte tidsrum anmoder vi om at vejarealerne er ryddet for henliggende materialer og parkerede biler.
Vi henstiller til agtpågivenhed m.h.t. flydende asfalt under arbejdets udførelse.
Skader i forbindelse hermed er på eget ansvar.
Med venlig hilsen
SKANSKA ASFALT I/S

Meddelelse nr. 163 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".

I anledning af at TDC har udsendt varsling om regulering af priserne på Kabel-TV, har flere beboere henvendt sig til bestyrelsen, da prisen på Grundpakken i flere tilfælde stiger til det 3-dobbelte. Henvendelserne går på, at bestyrelsen må tage affære overfor TDC, og forhindre disse voldsomme prisstigninger.
Men det forholder sig sådan, at reguleringen ikke kun gælder beboerne i Furesølund, men i hele landet. De nye faste landsdækkende priser kan ses på tdckabeltv.dk
For mange år siden solgte grundejerforeningen sit udslidte fællesantenne-netværk til netop TDC, mod at de garanterede, at alle beboerne blev koblet til Kabel-TV. Det var dog - og er stadig - helt frivilligt for de enkelte beboere, om de vil modtage signalet.
Siden da har grundejerforeningen, og dennes bestyrelse, ingen andel haft i de aftaler, som TDC har lavet med de enkelte kunder/beboere, og det giver derfor slet ingen mening, at bestyrelsen blander sig i denne prisregulering.
Som tidligere nævnt er der ikke noget krav om tilslutning til Kabel-TV. Og det er faktisk allerede tilladt at sætte paraboler op, hvis disse placeres i haven på en sådan måde, at hele parabolen befinder sig under hækkens øverste kant (som max. må være 180 cm). Men antenner er ikke tilladt.
Bestyrelsen har allerede tidligere i år indhentet tilbud på etablering af et netværk i hele bebyggelsen, der kunne forsyne alle med IP-telefoni, superhurtige internetforbindelser samt et righoldigt udvalgt af TV-kanaler - og alt sammen til aldeles konkurrencedygtige priser. Dog er der en etableringsomkostning på 3,8 mio. kr., hvilket svarer til lidt over 10.000 kr. pr. husstand, som alle i givet fald skal betale - uanset om de vil benytte sig af netværket eller ej. Da dette hidtil ikke har virket realistisk, er projektet blevet midlertidigt skrinlagt. Også i håb om, at der måske kan tilbydes noget tilsvarende gennem NESA, når de engang kommer til Farum med deres netværk.


11. april 2006

Referatet fra Generalforsamlingen d. 22 marts 2006 står nu at læse under menupunktet "Demokrati". Her kan man ligeledes se bestyrelsens nye sammensætning samt det godkendte regnskab og budget.


5. februar 2006

Generalforsamling afholdes onsdag d. 22 marts 2006 kl. 19:30 i Stavnsholtskolens kantine.
Under menupunktet "Demokrati" kan man se indkaldelsen med dagsorden samt seneste regnskab og budget.


3. december 2005

Flere grundejere har i oktober modtaget en opkrævning fra TDC Kabel TV for "Farum byanlæg gebyr" på omkring kr. 55,-
En henvendelse til TDC har godtgjort, at dette gebyr er opkrævet fejlagtigt, og vil ikke optræde på fremtidige fakturaer. Grundejere, der har modtaget nævnte opkrævning, bedes selv tage kontakt til TDC Kabel TV med henblik på refusion.

Der arbejdes i øjeblikket, sammen med flere grundejerforeninger i Farum og Værløse, om en dæmpning af støjen fra motorvejen og Frederiksborgvej. Arbejdet kan følges på hjemmesiden www.motorvejslarm.dk.


5. juni 2005

Meddelelse nr. 162 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".


6. april 2005

Referat og beretning fra generalforsamlingen 17. marts er nu lagt ind under "Demokrati / Generalforsamling".


10. marts 2005

VELUX tilbagekalder ovenlysvinduer fra en serie solgt fra efteråret 1998 til sommeren 1999. Se mere hér.

Regnskabet for 2004 er lagt ind under "Demokrati / Regnskaber".

Under "Demokrati / Bestyrelse" er der lagt Email-links ind til enkelte af bestyrelsesmedlemmerne.

Under "Demokrati / Generalforsamling" og "Demokrati / Regnskaber" kan man nu vælge mellem de år, der indtil nu er lagt ind på hjemmesiden.


7. marts 2005

HUSK: Generalforsamling 17. marts i Musikhuset. Se indkaldelse med dagsorden under "Demokrati / Generalforsamling".


13. december 2004

Meddelelse nr. 161 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati".


20. august 2004

Farvebasen på Farum Bytorv giver også rabat til Furesølunds beboere. Se mere under "Håndværk / Råd og vink".
Desuden er alle specielle tilbud nu også lagt ind under "Diverse / Specielle tilbud".


9. august 2004

Der er lagt en række eksempler på godkendte garage-farver ind under "Håndværk".


22. juni 2004

Meddelelse nr. 160 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati".


19. juni 2004

Regnskabet for 2003 er nu lagt ind. Dette manglede på "den gamle" hjemmeside.


17. juni 2004

Arbejdet med hjemmesiden overtages af bestyrelsen, som samtidig får overdraget de formelle rettigheder til domænet. I samme anledning får siderne nyt udseende, men indholdet er stort set det samme. Dog er der især tilføjet en række illustrationer. Til gengæld er ikke alle de historiske regnskaber og referater med fra starten. De kommer senere...


8. december 2001

Efter knap to måneders tilløb bliver grundejerforeningens hjemmeside lagt ud på nettet. Tiden op til da er brugt på dels de praktiske foranstaltninger ved oprettelsen af en hjemmeside, dels arbejdet med at få en struktur og et design på plads, og endelig det store arbejde med at lægge alle de relevante oplysninger ind på siderne.
Herefter opdateres siderne løbende med især informationer fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.