Velkommen

For at finde rundt på denne hjemmeside, kan det være en fordel at kende og forstå det koncept, som siderne er bygget op efter.

Man navigerer rundt ved hjælp af de to menu-linier øverst på siden. Over-menuen er fast, og inddeler indholdet i (fra starten af) seks kategorier. Når en kategori på over-menuen vælges, bliver denne grøn, og en under-menu til den valgte kategori vises. Også hér er det valgte menupunkt markeret som grønt.

Indholdet af det valgte punkt på undermenuen bliver nu vist i området under menuerne. Hér kan en yderligere opdeling i visse tilfælde finde sted.

Har man forslag eller ideer til nye kategorier på hjemmesiden, så kontakt endelig internetredaktøren.

Opdateret: 17. juni 2004