Opdateret: 13. oktober 2019

Sti-renoveringen påbegyndes
Nyt Efter mange års opsparing, debat og den endelige beslutning på generalforsamlingen i 2018 er vi nu klar til at begynde renoveringen af de to gennemgående stier - et projekt til 2,4 millioner kroner.

Mandag 14. oktober begynder første etape, nemlig den østlige ende af Maglehøjstien. Fortov, rendesten og regnvejrsriste skal udskiftes til den lyse 'majsbelægning', der blev vedtaget på generalforsamlingen 26. februar 2018. Renoveringen betyder også, at vi slipper af med problemet med ukrudt.

Samtidig opsætter vi en ny og forbedret stibelysning på strækningen. Lamperne kommer på master, så lyset rammer stien og ikke kædehusene langs stien, samtidig med at der næsten ikke vil være sorte huller på stien.

Renoveringen forventes at vare tre-fire uger. I den periode vil fortovet og en lille del af cykelstien være spærret af. De to østlige stikveje på Maglehøj (2-48) vil ikke have adgang til og fra stien. Men det meste af cykelstien (den asfalterede del) vil forblive urørt og kan benyttes under arbejdets udførelse med adgang fra Langager Allé og Furesøstien.

På nedenstående skitse ses det omtalte område, samt hvor der i perioden skal opstilles containere og materialer.

Resten af stierne bliver renoveret efterhånden, som vi har råd. Vi håber på, at det kan ske i 2020.

Vi glæder os til at se det færdige resultat. Vi forventer naturligvis, at alle giver håndværkerne den fornødne plads til at udføre arbejdet, selvom byggerodet betyder en lidt længere cykeltur om morgenen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til processen, så ret dem venligst til vores sekretær, og ikke til de mennesker, der udfører arbejdet.

Stirenovering etape 1

Nyt Meddelelse nr. 213 er lagt på nettet. Se de seneste meddelelser under "Demokrati / Meddelelser".
Det kan også hentes i Word-format her:

Word Download
Meddelelse 213
i Word-format (1.245 Kb)Bestyrelsen har af en uvildig ekspert fået udarbejdet en rapport over flere af de store træer i vores område. Dels over deres tilstand og dels nogle anbefalinger til handleplan, som vi langt hen ad vejen vil følge. Se flere detaljer i de kommende meddelelser. Vær opmærksom på, at den omtalte vandgran ved Kielshøj 1 måske/måske ikke står på privat grund...
Den kan hentes i PDF-format her:

PDF Download
Referat
i PDF-format (8.914 Kb)Tilmelding til kommunikation via mail
Sådan tilmelder du dig: Husstanden opretter én (og kun én) profil med som minimum navn, adresse og én primær mailadresse. Man kan efter eget valg oplyse flere navne, mailadresser og mobilnumre. Alle mailadresser modtager al information – dog bliver kontingentopkrævningen kun sendt til den primære mailadresse. Det er grundejernes eget ansvar, at den eller de angivne mailadresser er korrekte. Du skal ved tilmeldingen give samtykke til, at Furesølund må opbevare dine data.

Læs venligst vejledningen i linket grundigt. Den skulle gerne give svar på de fleste spørgsmål. Hvis du af principielle årsager ikke vil afgive dine oplysninger, skal du selv opsøge informationerne på foreningens hjemmeside. Henvend dig venligst til Ole Wejse Svarrer på på 2071 6465 eller wejse@ows.dk, hvis du ikke ønsker at oprette en profil.
Tilmeldingslink: https://2870.foreninglet.dk/memberportal/frontpageDato for næste bestyrelsesmøde: 26. november 2019


Alle henvendelser til bestyrelsen bedes rettet til sekretæren. Helst via mail, men kan også kontaktes på tlf. 30 33 72 18 (ma-fr 14-16)


Spørgsmål, forslag og anden henvendelse vedrørende hjemmesiden bedes rettet til internet-redaktøren.